3F 3F WP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50       j.angielski-1/2 Kc 301 religia Ok 202
1 8:00- 8:45   matematyka Wd 111 fizyka_tech Sp 211 j.niemiecki-1/2 Wj 205
j.angielski-2/2 Kc 301
r_matematyka Wd 111
2 8:55- 9:40 sys.baz.dan. Tj pc2 matematyka Wd 111 j.polski Gi 108 M.i K.L.S.K.-1/2 Ci @
ABD-2/2 Tj pc1
j.angielski-1/2 Kc 301
r_informat.-2/2 Kn pc4
3 9:50-10:35 zaj.z wych. No 106 t.p. Bm 216 sys.baz.dan. Tj pc1 M.i K.L.S.K.-1/2 Ci @
ABD-2/2 Tj pc1
j.angielski-1/2 Kc 301
r_informat.-2/2 Kn pc4
4 10:45-11:30 matematyka Wd 111 wf-j1 Cd Hala1
wf-j2 #FB3 Hala2
Zaj.wojskowe ABD-1/2 Tj pc1
ASO-2/2 Ka @
fizyka_tech Sp 211
5 11:40-12:25 ASO-1/2 Ka @
Pr.Ap.In.-2/2 Sd pc1
wf-j1 Cd Hala1
wf-j2 #FB3 Hala2
Zaj.wojskowe ABD-1/2 Tj pc1
ASO-2/2 Ka @
wf-j1 Cd Hala1
wf-j2 #FB3 Hala2
6 12:45-13:30 ASO-1/2 Ka @
Pr.Ap.In.-2/2 Sd pc1
j.polski Gi 108 zaj.woj. No WP religia Ok 202 u_hist.i sp. No 106
7 13:40-14:25 Pr.Ap.In.-1/2 Sd pc1
M.i K.L.S.K.-2/2 Ci 318
j.polski Gi 108 zaj.woj. No WP r_matematyka Wd 111 r_informat.-1/2 Kn pc4
j.angielski-2/2 Kc 301
8 14:45-15:30 Pr.Ap.In.-1/2 Sd pc1
M.i K.L.S.K.-2/2 Ci 318
  zaj.woj. No WP j.niemiecki-2/2 Ja 303 r_informat.-1/2 Kn pc4
j.angielski-2/2 Kc 301
9 15:40-16:25 t.p. Bm 214   Zaj.wojskowe    
10 16:35-17:20 wit.i ap.int Pe pc2        
Obowiązuje od: 26.10.2020 r. do 15.11.2020 r.
Drukuj plan
wygenerowano 25.10.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum