221 prac. komp. - Ka
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50       Ka 2H-2/2 ASiSO
Ka 3D-1/2 ASiSO
1 8:00- 8:45   Ka 2E-2/2 Sys.Komp.
  Ka 2H-2/2 ASiSO
Ka 3D-1/2 ASiSO
2 8:55- 9:40 Kt 1F-2/2 ASiSO
Ka 2E-2/2 Sys.Komp.
    Ka 3D-1/2 ASiSO
3 9:50-10:35 Kt 1F-2/2 ASiSO
Ka 2E-2/2 Sys.Komp.
  Ka 3D-2/2 ASiSO
Ws 1A-2/2 informatyka
4 10:50-11:35 Kt 1F-1/2 ASiSO
Pe 2F-1/2 ASiSO
Tj 3I sys.baz.dan.
Ka 3D-2/2 ASiSO
 
5 11:45-12:30 Kt 1F-1/2 ASiSO
Pe 2F-1/2 ASiSO
Ka 2D-1/2 Sys.Komp.
Ka 3D-2/2 ASiSO
 
6 12:40-13:25 Ws 1I-2/2 informatyka
  Ka 2D-1/2 Sys.Komp.
Ka 2I-2/2 ASiSO
 
7 13:35-14:20 Ka 2D-2/2 Sys.Komp.
Ka 1H-1/2 ASiSO
Ka 2D-1/2 Sys.Komp.
Ka 2I-2/2 ASiSO
 
8 14:40-15:25 Ka 2D-2/2 Sys.Komp.
Ka 1H-1/2 ASiSO
Ka 1H-2/2 ASiSO
   
9 15:35-16:20 Ka 2D-2/2 Sys.Komp.
  Ka 1H-2/2 ASiSO
   
Obowiązuje od: 20 maja 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum