3IP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 wf-j1 Wr Hala1
wf-j2 #DP3 Hala3
  ASO-1/2 Kt 221 j.angielski-2/2 Gz 203  
1 8:00- 8:45 wf-j1 Wr Hala1
wf-j2 #DP3 Hala3
fizyka JD 211 ASO-1/2 Kt 221 j.niemiecki-2/2 Śc 104 wych.rodz. Gj 213
2 8:55- 9:40 Pr.Ap.In.-1/2 Sd pc2
M.i K.L.S.K.-2/2 Sg pc3
fizyka JD 211 j.niemiecki-1/2 Re 301 j.polski Wr 109 j.angielski-1/2 Ra 302
r_informat.-2/2 Kn pc4
3 9:50-10:35 Pr.Ap.In.-1/2 Sd pc2
M.i K.L.S.K.-2/2 Sg pc3
matematyka Wd 111 M.i K.L.S.K.-1/2 Sg pc3 matematyka Wd 202 j.angielski-1/2 Ra 302
informatyka-2/2 Kn pc4
4 10:45-11:30 Pr.Ap.In.-1/2 Sd pc2
M.i K.L.S.K.-2/2 Sg pc3
matematyka Wd 111 M.i K.L.S.K.-1/2 Sg pc3
j.angielski-2/2 Gz 203
r_matematyka Wd 202 sys.baz.dan. Tj 216
5 11:40-12:25 j.angielski-1/2 Ra 302
Pr.Ap.In.-2/2 Sd pc2
historia No 106 M.i K.L.S.K.-1/2 Sg pc3
j.niemiecki-2/2 Śc 104
historia No 106 wit.i ap.int Pe 214
6 12:45-13:30 j.niemiecki-1/2 Re 104
Pr.Ap.In.-2/2 Sd pc2
informatyka-1/2 Ws pc4
ASO-2/2 Kt 221
przedsięb. Gw 220 wit.i ap.int Pe 306 wf-j1 Wr Hala2
wf-j2 #DP3 Hala3
7 13:40-14:25 Pr.Ap.In.-2/2 Sd pc2 r_informat.-1/2 Ws pc4
ASO-2/2 Kt 221
t.p. Bm 214 geografia Gw 220 j.polski Wr 109
8 14:45-15:30 j.angielski-2/2 Gz 203 geografia Gw 220 religia ES 202 religia ES 202 j.polski Wr 109
9 15:40-16:25         zaj.z wych. Wr 109
Obowiązuje od: 13.09.2021 r. do 19.09.2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum