202 religia - Po, ES
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45         Se 4A urzad. m i a
2 8:55- 9:40 Kp 5HP j.polski
    Ko 5EP r_fizyka
Se 4A urzad. m i a
3 9:50-10:35 Kp 5HP j.polski
  Ku 1B j.polski
Ko 5EP r_fizyka
Tj 2J sys.baz.dan.
4 10:45-11:30 Po 2H-1/1 religia
Vi 2F sieci kom.
Ku 1B j.polski
Po 2B-1/1 religia
Cz 1A z_angielski
5 11:40-12:25 Sp 1E fizyka
AM 3I przedsięb.
Po 3E-1/1 religia
Po 2B-1/1 religia
Po 3E-1/1 religia
6 12:45-13:30 Po 1A-1/1 religia
Po 5FP-1/1 religia
Po 5FP-1/1 religia
ES 4E-1/1 religia
Po 5BP-1/1 religia
7 13:40-14:25 Po 2H-1/1 religia
Po 1A-1/1 religia
ES 4E-1/1 religia
ES 3A-1/1 religia
Po 5HP-1/1,5IP-1/1 religia
8 14:45-15:30 Po 2F-1/1 religia
ES 1H-1/1 religia
ES 4A-1/1 religia
Po 3D-1/1,3I-1/1 religia
Po 5HP-1/1,5IP-1/1 religia
9 15:40-16:25 Po 2F-1/1 religia
ES 1H-1/1 religia
ES 4A-1/1 religia
Po 3D-1/1,3I-1/1 religia
Po 1I-1/1 religia
10 16:35-17:20 Po 5DP-1/1,5EP-1/1 religia
Po 1F-1/1 religia
ES 2D-1/1,2A-1/1 religia
Po 1F-1/1 religia
Po 1I-1/1 religia
11 17:30-18:15 Po 5DP-1/1,5EP-1/1 religia
ES 5AP-1/1 religia
     
Obowiązuje od: 03.04.2024 r do 28.04.2024 r. (Oddziały 4D i 4I - praktyki zawodowe)
Drukuj plan
wygenerowano 02.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum