3BG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 wych.rodz. Pm 213   zaj.prakt_1-2/3 Tr W-2
zaj.prakt_1-3/3 Jz W-6
Prac.urząd.-1/3 Cj 313
Prac.urząd.-2/3 Se 308
Prac.urząd.-3/3 Le 315
Urzad. m i a Se 309
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 AL 204
j.angielski-2/2 Su 6
  zaj.prakt_1-2/3 Tr W-2
zaj.prakt_1-3/3 Jz W-6
Prac.urząd.-1/3 Cj 313
Prac.urząd.-2/3 Se 308
Prac.urząd.-3/3 Le 315
urzadz.elekt Cj 311
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 AL 204
j.angielski-2/2 Su 6
j.angielski-1/2 AL 226
j.angielski-2/2 Su 301
zaj.prakt_1-2/3 Tr W-2
zaj.prakt_1-3/3 Jz W-6
Prac.urząd.-1/3 Cj 313
Prac.urząd.-2/3 Se 308
Prac.urząd.-3/3 Le 315
urzadz.elekt Cj 311
3 9:50-10:35 wf-j1 Do Hala3
wf-j2 Vf Hala4
urzadz.elekt Cj 311 zaj.prakt_1-2/3 Tr W-2
zaj.prakt_1-3/3 Jz W-6
Prac.urząd.-1/3 Cj 313
Prac.urząd.-2/3 Se 308
Prac.urząd.-3/3 Le 315
religia Po 202
4 10:45-11:30 wf-j1 Do Hala3
wf-j2 Vf Hala4
j.polski Gi 108 zaj.prakt_1-2/3 Tr W-2
zaj.prakt_1-3/3 Jz W-6
Prac.urząd.-1/3 Cj 313
Prac.urząd.-2/3 Se 308
Prac.urząd.-3/3 Le 315
j.niemiecki-1/2 Cm 205
j.niemiecki-2/2 Śc 104
5 11:40-12:25 r_matematyka Zi 214 j.polski Gi 108 zaj.prakt_1-1/3 Wl W-6 religia Po 202 zaj.z wych. Gi CIM
6 12:45-13:30 j.polski Gi 109 matematyka Zi 306 zaj.prakt_1-1/3 Wl W-6 wf-j1 Do Hala4
wf-j2 Vf Hala5
 
7 13:40-14:25 u_hist.i sp. No 106 matematyka Zi 306 zaj.prakt_1-1/3 Wl W-6 r_fizyka Ko 309  
8 14:45-15:30   Urzad. m i a Se 309 zaj.prakt_1-1/3 Wl W-6 matematyka Zi 111  
9 15:40-16:25   r_fizyka Ko 211 zaj.prakt_1-1/3 Wl W-6 r_matematyka Zi 111  
Obowiązuje od: 22.11.2021 r. do 12.12.2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 20.11.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum