3F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50       religia Ok 215  
1 8:00- 8:45 sys.baz.dan. Tj 216     M.i K.L.S.K.-1/2 Ci 318
ABD-2/2 Tj pc1
 
2 8:55- 9:40 j.polski Ks 215 j.angielski-1/2 Sh 6
j.angielski-2/2 W-3
ASiSO-1/2 Sg pc3
Pr.Ap.In.-2/2 Bm pc1
M.i K.L.S.K.-1/2 Ci 318
ABD-2/2 Tj pc1
 
3 9:50-10:35 zaj.z wych. Ks 215 j.angielski-1/2 Sh 6
j.angielski-2/2 W-3
ASiSO-1/2 Sg pc3
Pr.Ap.In.-2/2 Bm pc1
ABD-1/2 Tj pc1
M.i K.L.S.K.-2/2 Ci 318
religia Ok CIM
4 10:50-11:35 matematyka Pi 312 j.angielski-1/2 Sh 6
j.niemiecki-2/2 Ja 303
Pr.Ap.In.-1/2 Bm pc1
ASiSO-2/2 Sg pc3
ABD-1/2 Tj pc1
M.i K.L.S.K.-2/2 Ci 318
j.polski Ks 215
5 11:45-12:30 fizyka_tech Sp 211 matematyka Pi 312 Pr.Ap.In.-1/2 Bm pc1
ASiSO-2/2 Sg pc3
wit.i ap.int Pe pc2 j.polski Ks 215
6 12:40-13:25 r_informat.-1/2 Kn pc4 sys.baz.dan. Tj 220 u_hist.i sp. Gb 109 r_matematyka Pi 312 j.niemiecki-1/2 Śc 104
j.angielski-2/2 W-3
7 13:35-14:20 r_informat.-1/2 Kn pc4 wf-j1 Wo WF1
wf-j2 #F3 WF3
fizyka_tech Sp 211 r_matematyka Pi 312 t.p. Bm 214
8 14:40-15:25   wf-j1 Wo WF1
wf-j2 #F3 WF3
matematyka Pi 312 t.p. Bm 214  
9 15:35-16:20   wf-j1 Wo WF1
wf-j2 #F3 WF3
     
10 16:30-17:15   r_informat.-2/2 Kn pc4      
11 17:20-18:05   r_informat.-2/2 Kn pc4      
Obowiązuje od: 10.02.2020 r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.02.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum