4F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-1/2 Śc 104 j.polski Dm 108     matematyka Pi 312
2 8:55- 9:40 PDG Wa 109 r_informat.-1/2 Kn pc4
j.niemiecki-2/2 Śc 104
r_matematyka Pi 312   matematyka Pi 312
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 Ra 302
j.niemiecki-2/2 Śc 104
r_informat.-1/2 Kn pc4
j.angielski-2/2 Ga 203
r_matematyka Pi 312   zaj.z wych. Ka 213
4 10:50-11:35 ABD-1/2 Tj pc1
Pr.Ap.In.-2/2 Pe pc2
r_informat.-1/2 Kn pc4
j.angielski-2/2 Ga 203
u_hist.i sp. No 106   Pr.Ap.In.-1/2 Pe pc2
ABD-2/2 Tj pc1
5 11:45-12:30 ABD-1/2 Tj pc1
Pr.Ap.In.-2/2 Pe pc2
j.angielski-1/2 Ra 302
r_informat.-2/2 Kn pc4
wf-j1 Do WF1
wf-j2 #F4 WF2
matematyka Pi 312 Pr.Ap.In.-1/2 Pe pc2
ABD-2/2 Tj pc1
6 12:40-13:25 ABD-1/2 Tj pc1
Pr.Ap.In.-2/2 Pe pc2
j.niemiecki-1/2 Śc 104
r_informat.-2/2 Kn pc4
wf-j1 Do WF1
wf-j2 #F4 WF2
r_matematyka Pi 312 Pr.Ap.In.-1/2 Pe pc2
ABD-2/2 Tj pc1
7 13:35-14:20   r_informat.-2/2 Kn pc4 wit.i ap.int Pe 220 j.angielski-1/2 Ra 302
j.angielski-2/2 Ga 203
u_hist.i sp. No 106
8 14:40-15:25     j.polski Dm 110 wf-j1 Do WF1
wf-j2 #F4 WF2
religia Ok 202
9 15:35-16:20     j.polski Dm 110 u_hist.i sp. No 106 religia Ok 202
Obowiązuje od: 04 marca 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum