1D 1D PBŚ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 wf-j2 #DI1 Hala1   Zaj.Prakt_1-3/3 RB TELEPLAN    
1 8:00- 8:45 biologia Gj 213   Zaj.Prakt_1-1/3 Kj W-5
Zaj.Prakt_1-3/3 RB TELEPLAN
  wf-j1 Vf Hala1
wf-j2 #DI1 Hala2
2 8:55- 9:40 ele. i elekt Br 309 wych.rodz.-1/1 Md 105 Zaj.Prakt_1-1/3 Kj W-5
Zaj.Prakt_1-3/3 RB TELEPLAN
  wf-j1 Vf Hala1
wf-j2 #DI1 Hala2
3 9:50-10:35 historia Gb 106 j.niemiecki-1/2 Cm 205
j.angielski-2/2 Cz 203
Zaj.Prakt_1-1/3 Kj W-5
Zaj.Prakt_1-3/3 RB TELEPLAN
j.niemiecki-1/2 Cm 306 muz Bk 5
4 10:45-11:30 r_matematyka dA 105 hist.i teraź Gb 107 Zaj.Prakt_1-1/3 Kj W-5 zaj.z wych. Cz 211 r_matematyka dA 105
5 11:40-12:25 j.angielski-1/2 Cz 203
j.niemiecki-2/2 Wj 204
fizyka Ko 109 wpro.tel KD 309 j.polski Wr 109 ele. i elekt Br 309
6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 Cz 203
j.niemiecki-2/2 Wj 211
Urz i SK-1/2 Sc W-4
j.angielski-2/2 Cz 203
biologia Gj 213 j.polski Wr 109 religia-1/1 ES 301
7 13:40-14:25 fizyka Ko 211 Urz i SK-1/2 Sc W-4
informatyka-2/2 Hr pc1
j.polski Wr 109 ele. i elekt Br 309 religia-1/1 ES 217
8 14:45-15:30 bizn.i zarz. Gw 220 informatyka-1/2 Hr pc1
Urz i SK-2/2 Sc W-4
historia Gb 106 ele. i elekt Br 309  
9 15:40-16:25 EDB Sn 311 Urz i SK-2/2 Sc W-4 Zaj.Prakt_1-2/3 TL W-1 matematyka dA 110  
10 16:35-17:20 wf-j1 Vf Hala1   Zaj.Prakt_1-2/3 TL W-1 matematyka dA 110  
11 17:30-18:15     Zaj.Prakt_1-2/3 TL W-1    
12 18:25-19:10     Zaj.Prakt_1-2/3 TL W-1    
Obowiązuje od: 25.09.2023 r. do 15.10.2023 r. oddziały 3D i 3I na praktykach zawodowych.
Drukuj plan
wygenerowano 24.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum